ការកក់បន្ទប់ទុកមុន
នាមត្រកូល :
លេខទូរស័ព្ទ :
អីុម៉ែល​ :
ថ្ងៃចូល : Pick a date ថ្ងៃចាកចេញ : Pick a date
ប្រភេទបន្ទប់:
No.of រាត្រី
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ
0012
ម្សិលមិញ
0058
ខែនេះ
00203
ទាំងអស់
00152223
ស្ប៉ា
Rock Royal Hotel & Resort have total 6 VIP Rooms set the VIP in Room design, with large windows for magnificent views, added spaciousness and amenities that redefine The meaning of comfort.
Guestroom features:
 • VIP rooms with over sized beds
 • Connecting rooms available (By phone)
 • Spacious rooms measuring 55sqm
 • Executive writing desk with chair
 • Internet access in all rooms with Wireless (Free)
 • Over 82 international color TV, movie, news... spots and music channels
 • Individual air-conditioning temperature control
 • Fully stocked mini-bar (Chargeable)
 • Safe deposit box is available in-room
 • Free 02 bottle of mineral water a day
 • In-room with bathtub and separate shower (Hot and Cold water)
 • In-room have window and balcony
 • Hair drier available
 • Traditional furniture sofa